Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Tento "Reklamační řád" upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Milan Luňák, K Hvězdárně 1498/38, Hradec Králové, IČ:15590356, DIČ:CZ6602181355 (dále jen "Prodávající") a fyzickou či právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na adrese www.koloobchod.cz.
Internetový obchod provozovaný na adrese www.koloobchod.cz se zabývá prodejem sportovních a zejména cyklistických potřeb a vybavení.

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícímu množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na níže uvedené adrese.
Kupující zašle reklamované zboží zpět prodávajícímu . V reklamované zásilce musí být doklady o koupi. Kupující je povinen svojí reklamaci uplatnit písemně společně s reklamovaným zbožím. Prodávající se zavazuje vyjádřit k podané reklamaci bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30dnů od doručení reklamovaného zboží.
Záruka na námi prodávané zboží se poskytuje v délce 24 měsíců od data prodeje (pokud není uvedeno jinak) vyznačeného na daňovém dokladu.
Jako reklamaci nelze uznat např. mechanické poškození vzniklé při havárii nebo neodborné opravě, ohnutí řídítek po nárazu, poškození ložisek vniknutím vody atd.

Údaje o firmě - kontaktní adresa

Milan Luňák
K Hvězdárně 1498
500 08 Hradec Králové 8
Telefon: +420 607 647 707
IČ: 155 90 356
(Živnost.list evidován pod č.j.: HK-033215.1-FL; ev.č.: 360201-233412
Magistrátem Hradec Králové)
DIČ: CZ6602181355
(Vydal Finanční úřad v Hradci Králové pod č.j.: 228370/06/228900/8950

Banka: Česká spořitelna Hradec Králové
Čís.účtu: 0391198033/0800
IBAN: CZ48 0800 0000 0003 9119 8033
BIC: GIBACZPX
e-mail:koloobchod@seznam.cz
http://www.koloobchod.cz

Adresa pro zasílání zboží k reklamaci

Milan Luňák
K Hvězdárně 1498
500 08 Hradec Králové 8

Telefonické kontakty:

Reklamace: +420 606 902 078

v Hradci Králové 1.1.2014

Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 701 e-shop systém banan.cz

TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA:

  TEL: +420 606 902 078

TECHNICKÉ INFORMACE:

TEL: +420 607 647 707

DŮLEŽITÉ INFORMACE

KONTAKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZPŮSOB PLATBY A DOPRAVY

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY